Slatius Training & Consultancy

Slatius Training & Consultancy, een freelance initiatief van Bé Slatius, is gespecialiseerd in het geven van trainingen, het adviseren en het begeleiden op het gebied van:

Projectmanagement: het beheerst opstarten (PSU, plan van aanpak), het beheerst laten verlopen (beheersplannen) en het beheerst afronden (oplevering van het gewenste projectresultaat met inachtneming van de gestelde deadline, het beschikbare budget en de vereiste kwaliteit) van projecten, ongeacht de aard, duur en inhoud ervan.

Procesbeheersing: het analyseren van processen en vervolgens het weergeven daarvan in een steady-state model om knelpunten in die processen op te sporen.

ICT: met name softwareontwikkeling volgens RAD (in het bijzonder DSDM) en systeembeheer volgens ITIL.  

Verder werkt Slatius Training & Consultancy nauw samen met enkele experts op het gebied van juridische zaken, financieel management, automatiseringsvraagstukken (i.c. internet applicaties) en grafisch ontwerp.

Sinds 31 december 2010 staat Slatius Training & Consultancy geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).